Szanowni Państwo
Pragnę poinformować, że w dniach 14-15 grudnia 2018 roku Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie organizuje dwa ogólnopolskie spotkania naukowo-szkoleniowe. W dniu 14 grudnia 2018 r. odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa, dotycząca jednego z najczęstszych nowotworów wieku dziecięcego, jakim jest neuroblastoma, a w terminie 14-15 grudnia br. odbędzie się coroczne spotkanie Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków (PPGLBC). Oba spotkania będą miały miejsce się w sali konferencyjnej Hotelu Vienna House Easy Chopin Cracow.
Przedstawione w czasie obu spotkań nowoczesne sposoby leczenia przeciwnowotworowego i wspomagającego oraz diagnozowania chorób nowotworowych, realizowane i planowane programy lekowe, a także nowe perspektywy terapii przyczynią się do dalszej poprawy wyleczalności dzieci z nowotworów i nienowotworowych chorób układu krwiotwórczego. Spotkanie w dniu 14 grudnia 2018 ma charakter doskonalącego kursu w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. W trakcie Spotkania PPGLBC oprócz raportów z prowadzonych wspólnych projektów badawczych i wyników leczenia różnych nowotworów układu krwiotwórczego, będą prezentowane  aspekty terapii wspomagającej.
Konsultant Krajowy ds. Onkologii i Hematologii Dziecięcej w swoim wystąpieniu przedstawi m. in. obecnie prowadzone i planowane programy lekowe w onkologii i hematologii dziecięcej. Sprawy organizacyjne spotkania powierzam Firmie Symposium Cracoviense.  Prosimy, aby Firmy Farmaceutyczne i inne, które zadeklarują  wsparcie finansowe powyższych spotkań, kontaktowały się z Symposium Cracoviense. Pozyskane środki finansowe będą przeznaczone na koszty związane z wynajęciem sal konferencyjnych, zakupem materiałów konferencyjnych oraz z usługą gastronomiczną. W miarę zebranych środków część osób będzie miało pokryte koszty noclegu. Nie przewiduje się pobierania od uczestników opłat konferencyjnych.
Oba spotkania są adresowane do lekarzy pracujących w ośrodkach onkologii i hematologii dziecięcej w naszym kraju. Do Kierowników tych ośrodków zostały już wysłane pierwsze komunikaty informujące o terminie i miejscu spotkań. Bardzo zachęcam do udziału, chociaż jest to okres przedświąteczny,  ale chcemy sie podzielić najbardziej aktualnymi informacjami merytorycznymi, a Kraków jest wtedy bardzo piękny.
 
W oczekiwaniu na spotkanie w Krakowie.


Prof. dr hab. med. Walentyna Balwierz

Przewodnicząca Komitetu Naukowego    
 
Sponsorzy